0
0,00 TL
Puanınız:

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

I - TARAFLAR

SATICI

Ünvanı: Kapadokya Yayınevi ( Uğur HARELİ ) 

Adresi: Anafartalar Mh. Kazımkarabekir Cad.  40/60 Öğün Han Altındağ / Ankara

Telefon: 0312 433 42 37

Email:---


ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı: *****

Adresi:*****

Telefon: *****

E-posta: *****

II - KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait www.kapadokyakitap.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme hükümleri ve ALICI’ya tanınan haklar ve yapılan taahhütler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu sözleşmenin Tüketici olan ALICI’lara özel düzenlemeleri dışındaki hükümleri uygulanacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargoda beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmiş olmasından dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

III - SATICI'NIN TÜKETİCİ OLAN ALICI’YA TAAHHÜDÜ

ALICININ, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

IV - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ürünün Temel Nitelikleri

Vergiler Dâhil Ödenecek TL Toplam Satış Fiyatı:  *****

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş :  *****

Teslimat Adresi :  *****

Fatura Adresi : ***** 

Kargo Ücreti ve Kimin Tarafından Ödeneceği :  ***** TL 

ALICI 'nın Temerrüdü: ALICI, satış bedelini ödemekte temerrüde düşerse, gecikilen her gün için, peşin satışlarda %2,69 oranında, taksitle satışlarda ise %3,19 oranında temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca ALICI'nın temerrüdü halinde SATICI, ALICI’ya 15 gün önceden bildirmek suretiyle sözleşmeden dönme ve her türlü zararını ALICI'dan tazmin ettirme hakkına sahiptir.